Kultur

Det er ti år siden listene over hvilke forfattere og tekster elevene skal lese forsvant ut av skolen. Det var det Høyre-politiker Kristin Clemet og hennes reform Kunnskapsløftet som sørget for. I Danmark der kanon-idéen i denne omgang er hentet fra, er den litterære kanon gjeninnført i skolen.

Ikke detaljstyre

– Vil du som kunnskapsminister nå gjeninnføre kanon i skolen?

– Nei, ikke i læreplanene, men det betyr ikke at vi ikke kan identifisere noe som er viktig. Grunnen til at jeg ikke vil gå tilbake til en slik måte å bygge læreplaner på, er at de i detalj gikk langt inn på hva som bør være skolen og lærernes domene. Det er godt i tråd med det jeg har sagt i mange sammenhenger at det ikke er slik at alt som er viktig i samfunnet skal detaljstyres inn i skolen, svarer ministeren.