Kultur

Førstkommende mandag lanserer Samtiden et ­temanummer om Koranen. Dette er Christian Kjelstrups første utgave som redaktør for tidsskriftet.

– Hvorfor valgte du å vie din første utgave til Koranen?

– Koranen er den blinde flekken i islamdebatten. Boken er svært omdiskutert, og påfallende lite diskutert. Altfor få ikke-muslimske nordmenn kan sin Koran. ­Enten du er islamkritisk eller ei, er Koranen et sted å starte­. Samtiden har siden 1890 vært et tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål». Koranen forener disse tre områdene.

– Det er en overvekt av progressive perspektiver i bladet, som samsvarer med liberale, moderne verdier. Hadde det ikke vært ønskelig med flere tradisjonalistiske synspunkter, for å få fram bredden?