ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

– Nå er det Koranens tur

Islamdebatten­ er polarisert og må opp av skytter­gravene, mener nyslått redaktør.

ANNONSE
ANNONSE

Samtiden

  • Tidsskrift for kultur- og idédebatt, utgitt av Aschehoug forlag.
  • Grunnlagt av Gerhard 
Gran i 1890.
  • Har siden 2014 hatt en rullerende redaktørordning, inntil Christian Kjelstrup ble redaktør.
Kultur

Førstkommende mandag lanserer Samtiden et ­temanummer om Koranen. Dette er Christian Kjelstrups første utgave som redaktør for tidsskriftet.

– Hvorfor valgte du å vie din første utgave til Koranen?

– Koranen er den blinde flekken i islamdebatten. Boken er svært omdiskutert, og påfallende lite diskutert. Altfor få ikke-muslimske nordmenn kan sin Koran. ­Enten du er islamkritisk eller ei, er Koranen et sted å starte­. Samtiden har siden 1890 vært et tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål». Koranen forener disse tre områdene.

– Det er en overvekt av progressive perspektiver i bladet, som samsvarer med liberale, moderne verdier. Hadde det ikke vært ønskelig med flere tradisjonalistiske synspunkter, for å få fram bredden?

– Det er stor bredde i Samtiden. Alt fra en skole­klasse til Stortingspresidenten har bidratt med tekst og jeg har vært helt åpen i min bestilling av tekst. Konservative muslimer er med, liberale muslimer, og Hege Storhaug. Men du har rett i at nummeret er nokså forsonende. Jeg tror det er mulig å bygge bro, og jeg tror det er viktigere enn noen gang før, når man ser dagens politiske klima og Europas posttrumpmatiske stressyndrom. Jeg synes islamdebatten er så fastlåst, så polarisert, så kjørt i grøfta, og jeg håper Koran-nummeret kan bidra, om enn bare litt, til å trekke debatten opp av skyttergravene.

– Du er litteraturviter og tidligere forlagsredaktør. Hva har litteraturen og litterære perspektiver å tilby idé- og samfunnsdebatten?

– Svært mye. Se bare på hvordan flere helt sentrale norske samtidsforfattere har tematisert Bibelen. Jeg tror dette har hatt stor påvirkning på vår oppfatning av kristendommen i dag, og at møtet mellom ortodokse eller hellige tekster og den frie litteraturen kan være fruktbart.

– Vil neste Samtiden handle om Bibelen?

– Jeg synes Bibelen har fått sitt, ikke minst fra skjønnlitteraturen. Nå er det Koranens tur. Men Bibelen og Koranen har langt mer til felles enn mange er klar over.

– Nå er det Koranens tur

Publisert: 17. mars 2017
ANNONSE
Kultur

Førstkommende mandag lanserer Samtiden et ­temanummer om Koranen. Dette er Christian Kjelstrups første utgave som redaktør for tidsskriftet.

– Hvorfor valgte du å vie din første utgave til Koranen?

– Koranen er den blinde flekken i islamdebatten. Boken er svært omdiskutert, og påfallende lite diskutert. Altfor få ikke-muslimske nordmenn kan sin Koran. ­Enten du er islamkritisk eller ei, er Koranen et sted å starte­. Samtiden har siden 1890 vært et tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål». Koranen forener disse tre områdene.

– Det er en overvekt av progressive perspektiver i bladet, som samsvarer med liberale, moderne verdier. Hadde det ikke vært ønskelig med flere tradisjonalistiske synspunkter, for å få fram bredden?

– Det er stor bredde i Samtiden. Alt fra en skole­klasse til Stortingspresidenten har bidratt med tekst og jeg har vært helt åpen i min bestilling av tekst. Konservative muslimer er med, liberale muslimer, og Hege Storhaug. Men du har rett i at nummeret er nokså forsonende. Jeg tror det er mulig å bygge bro, og jeg tror det er viktigere enn noen gang før, når man ser dagens politiske klima og Europas posttrumpmatiske stressyndrom. Jeg synes islamdebatten er så fastlåst, så polarisert, så kjørt i grøfta, og jeg håper Koran-nummeret kan bidra, om enn bare litt, til å trekke debatten opp av skyttergravene.

– Du er litteraturviter og tidligere forlagsredaktør. Hva har litteraturen og litterære perspektiver å tilby idé- og samfunnsdebatten?

– Svært mye. Se bare på hvordan flere helt sentrale norske samtidsforfattere har tematisert Bibelen. Jeg tror dette har hatt stor påvirkning på vår oppfatning av kristendommen i dag, og at møtet mellom ortodokse eller hellige tekster og den frie litteraturen kan være fruktbart.

– Vil neste Samtiden handle om Bibelen?

– Jeg synes Bibelen har fått sitt, ikke minst fra skjønnlitteraturen. Nå er det Koranens tur. Men Bibelen og Koranen har langt mer til felles enn mange er klar over.

– Nå er det Koranens tur

Publisert: 17. mars 2017
ANNONSE

Samtiden

  • Tidsskrift for kultur- og idédebatt, utgitt av Aschehoug forlag.
  • Grunnlagt av Gerhard 
Gran i 1890.
  • Har siden 2014 hatt en rullerende redaktørordning, inntil Christian Kjelstrup ble redaktør.