Kultur

I går vart romanen Fri vilje av Helga Hjorth lansert på Kagge forlag. Romanen er eit klart motsvar til Arv og miljø, også ifølgje Hjorth sjølv, slik ho uttrykker det i eit intervju med Aftenposten: Ho ønskjer ikkje meir merksemd kring familiens privatliv, men vil bidra til å skape ein prinsipiell debatt om etikk i litteraturen når det kjem til bruken av levande modellar.

– Eg synest det i og for seg er eit morosamt grep å svare med ein roman, seier filosof Lars Fr. H. Svendsen, som tidlegare har uttalt at ein må skilje mellom estetisk og etisk vurdering av litteratur.

– At ei bok er godt skriven, betyr ikkje at ho også er moralsk god. Men eg vil jo seie at det er nøyaktig dei same grunnpoenga som vil gjere seg gjeldande her, sjølv om eg ikkje har lese denne boka enno. I den grad Vigdis Hjorths roman skulle vere moralsk problematisk, vil eg tru at denne romanen er problematisk på eit liknande vis. Motsvaret er ikkje nødvendigvis meir høgverdig.

LES OGSÅ: Arv og miljø er nådeløs og lysende