Kultur

 

Marcus Paus,

sønn til Ole Paus og Anne Karine Strøm

 

Siri Nilsen,

datter til Lillebjørn Nilsen