Kultur

I høst kunne vi se Isak spørre muslimske Sana om hva islam sier om homofili i den populære ungdomsserien Skam på NRK. Denne scenen ble skrevet etter at serieskaperne hadde spurt Aud Tønnesen, som er dekan på Det teologiske fakultet (TF), om råd om hvordan en ung, muslimsk kvinne som Sana kan svare tolerant og virkelighetsnært om Isaks identitet som homofil.

Tønnesen forteller at hun syns det var stas å bli spurt om å gi råd til den populære ungdomsserien, og at hun konfererte med flere av sine islamkyndige kontakter før hun ga tilbakemelding til serieskaperne.

– At Sana ikke henviser til Koranen, men til det mer menneskelige ved Isaks valg og identitet, handler om at det ville vært vanskelig å forankre et positivt syn på homofili i Koranen. Derimot er medmenneskelig aksept et rom som er åpent, sier Tønnesen.

TF-dekanen mener Skam har vært viktig for å belyse store og tabubelagte tema på en troverdig måte, og at serien gjør at religion alminneliggjøres.