Da Cappelen Damm i går presenterte sin høstliste, var det én bok som var utenfor alle kataloger og pressemeldinger. Mellom møter på Stortinget gikk SV-politiker Olav Gunnar Ballo på forlaget talerstol, for anledningen i Det Norske Teatret.

Begravelsen. 28. mars i fjor opplevde min første kone og jeg det som er alle foreldres største mareritt, å miste sitt barn. Og ikke bare oppleve at hun dør, men at hun valgte å ta sitt eget liv. Etter det fulgte en uvirkelig tid som var tung å komme igjennom. Da Kaja ble begravet den 11. april, skjønte jeg at det å skrive om opplevelsene var en måte å bearbeide sorgen på.

Allerede etter to uker tok Ballo kontakt med Anders Hæger i forlaget og fortalte om sitt behov for å skrive. Han ba Hæger om å se på det han skrev. Hægers respons var at dette ville forlaget gi ut.

Manges umiddelbare reaksjon vil sikkert være at dette må være for tidlig, sier Ballo.

Skrive selv. Mange journalister har vært på ham for å få ham i tale, og hans svar har hele tiden vært nei.

I stedet for på et tidlig tidspunkt å fortelle om sorgen til Dagsrevyen eller Magasinet, tenkte jeg «hvorfor ikke heller skrive det selv?» Dersom jeg valgte å skrive dette om noen år, ville det være tilbakeskuende. Nå preges boken av at en er i sorgen fra dag til dag.

Ballo sier han selv har vært heldig som bare har opplevd å miste besteforeldre som døde av naturlige årsaker.

Å miste sitt barn snudde hverdagen så på hodet, at jeg måtte finne en vei videre. Noen vil mene at det å skrive om et selvmord bryter med presseetikken. Selv vil jeg si at sorgen blir tyngre å bære om jeg ikke skal kunne dele den med andre. Skulle det være tabu, ville det gjøre det svært vanskelig å komme videre. Det jeg skriver er en dag-for-dag beretning koblet med tilbakeblikk på Kajas liv.

Respekt. Boken er skrevet i nært samarbeid med familien.

Det er også skrevet av hensyn til Kaja, av respekt for henne og ikke med noen tanke på å utnytte hennes historie i noe spekulativt henseende, sier Ballo.

Forlaget opplyser at boken tidligst vil komme i slutten av oktober.