Kultur

Blant bokhøstens utgivelser har flere forfattere bevegd seg inn i minnenes landskap i møte med døden. En far går bort, en gammel mann driver inn og ut av demens. På leting i mørkeloftet, i det gamle familiehuset eller i hukommelsen vender henholdsvis Mette Karlsvik, Levi Henriksen og Bergljot Kaslegard tilbake til livet som en gang var. I selskap med Morten Bjergas, Rebecca Wexelsen, Thomas Espevik og Mari Tveita Stagram skriver de seg alle inn i den personlige erindringslitteraturens sjanger denne høsten.

Minnearbeid

– Det er vanskelig å skrive uten døden. Det er den største sannheten fra den dagen vi blir født. Kjærligheten er der kanskje for noen, men døden er der for alle, sier Levi Henriksen. I september kommer hans nye roman Her hos de levende på Gyldendal. Romanen baserer seg på hans avdøde fars livshistorie og minnearbeidet den fiktive Levi tvinger seg til å gjøre når han arver familiehuset.

– Alle menneskers liv bærer spor av romanstoff i seg, eller i det minste en langnovelle. Faren min sitt liv hadde dog dramaturgiske spenningskurver som de fleste slipper å oppleve. Min farfar døde da pappa var bare seks, etter å ha fått kastet etter seg en spådom om nettopp det. Siden fulgte den klassiske, onde stefaren, enda mer død – og mestring i hoppbakken. En slik historie det er vanskelig å dikte opp like bra, sier Henriksen om romanen.