Kultur

«Hundre år etter den russiske revolusjonen og fem hundre år etter reformasjonen oppstår ein diktarleg tale om fråvær av fellesskap i vår tid. Er fellesskapen død? Og om så er: Er det mogleg å vekkje han opp?»

Sitatet er ikke hentet fra et partipolitisk program, men fra vaskeseddelen til Leif Høghaugs Kommunion 2017. Den kristen-kommunistiske diktsamlingen skyr ikke det politiske budskap, tvert imot, men i motsetning til dagens fellesskapsdyrkende politikere, vender Høghaug seg tilbake i tid for å finne det fellesskapet han opplever som dødt.

Dét gjør han ved bruk av fortidens tanker om messianisme, salmer og nattverd.

Messianisme