Kultur

I religionshistoriker Dag Øistein Endsjøs siste bok, Udødelighetens historie, blir leseren geleidet gjennom alle tenkelige og utenkelige former for oppstandelse og udødelighet. Et av temaene han utforsker, er framstillingen av vampyrer i samtidige TV-serier.

– Koblingen mellom Jesu oppstandelse og vampyrer, er at begge deler handler om fysisk udødelighet og at de forblir for alltid som de er i oppstandelsesøyeblikket, sier Dag Øistein Endsjø.

Men i kristen sammenheng slutter også likhetene mellom Jesus og vampyrer der. Tradisjonelt signaliserer vampyrer en udødelighet som ikke er forenelig med Guds oppstandelsesplan.

– Det kristne imperativ tillater ikke at folk uten videre gjenoppstår fra de døde. Du kan bli nesten udødelig – altså nesten usårlig som mange helgener var – men du skal ikke kunne gjenoppstå før Jesus vender tilbake.