Kultur

Færre unge har sommerjobb nå enn før. Unge med begge foreldre i godt betalte jobber, har oftere egen yrkesinntekt enn ungdom fra lavtlønnede familier. Det er nærliggende å knytte dette til en større tilgang på nettverk og bekjentskaper, gjerne i forbindelse med foreldrenes arbeidsplass, mener SSB-forskere som har analysert yrkesinntektene til ungdom mellom 15–17 år, fra 1990 til 2015.

Fra deltid til sommerjobb

Mandana Yousefi er ungdoms­sekretær i LO og jobber med Sommerpatruljen – som hvert år reiser rundt i norske lokalsamfunn og snakker med unge ­arbeidstakere om deres rettigheter.

Hun mener en årsak til at det er vanskeligere å få sommerjobb i dag, er at flere unge jobber deltid ved siden av skole og studier gjennom hele året. Når sommeren kommer, utlyser ikke arbeidsgivere ledige sommervikarstillinger, men lar unge deltidsansatte fylle behovet for sommervikarer.