Kultur

Bruk av projektor under gudstjenester brer om seg i norske kirker. En digital klokke teller ned mot gudstjenesten, salmebøkene suppleres av tekst på lerreter, og de som ikke kan trosbekjennelsen utenat, kan få hjelp fra en lyssatt vegg. Både selve bruken av lyssatte lerreter, og måten de inngår i kirkerommet for øvrig, skaper delte meninger blant kirkegjengere. Det kommer frem i den nyeste utgaven av magasinet Strek, der artist Tore Thomassen er kritisk til at lyssettingen stjeler oppmerksomheten fra alteret.

– Det ødelegger fokuset i rommet, og jeg har til gode å se at det løfter gudstjenesten vesentlig, sier han til Vårt Land.

Lerretet blir en magnet for blikket nettopp fordi det lyser, mener Thomassen. Men også i avslått tilstand kan teknologien 
forstyrre. Han har deltatt på mange gudstjenester der selve plasseringen av utstyret har vært uheldig.

– Det er gjerne gjort på en måte der rommet blir rotete, og sannsynligvis ikke var med i arkitektens plan. Kirken er et avstemt rom, der teknisk utstyr må ­balanseres med resten, sier Thomassen.