Anmeldelse

Allerede overskriften på forordet – «Klimaland eller oljeland?» – røper at dette ikke er middelmådig sakprosa som lefler med objektivitet. Den som skal snakke og skrive om norsk olje, er forpliktet på en overordnet kontekst, nemlig det faktum at to tredjedeler av de kjente fossile ressursene må bli liggende i bakken (IEA).

olje
Vis

Politiske mytologier

Olje-Norge er etter hvert så gjenklistret av politiske mytologier, retoriske strategier og økonomiske privilegier at det kreves betydelige intellektuelle ressurser og mye mot for å gyve løs på konglomeratet. Også ­sosiologiske og sosialpsykologiske forståelsesformer må tas i bruk. Det gjør Sæther for eksempel når hun karakteriserer «Olje-Norge» som en bygd, det vil si et innfløkt nettverk av bekjentskaper, festkultur og kryssende behov og interesser. Journalisten ser, lytter og noterer på så mange nivåer at helhetsbildet blir brokete og dermed også sannferdig.