Anmeldelse

Anmeldt av Eirik Steenhoff

Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik har begge god erfaring med apologetikk, trosforsvar. Evolusjon eller kristen tro – ja takk, begge deler! er duoens olebrummske bidrag til debatten om evolusjon og kristen tro, med en bare marginalt bedre tittel enn deres forrige: Gud – mer enn feelgood? Boken er ment både for kristne som opplever evolusjonsteorien som problematisk for troen, og ateister som opplever kristendommen problematisk for fornuften.

Samtidig har den en sterk slagside mot såkalte kreasjonister og Intelligent Design-forkjempere, som gjerne hevder de bibelske urfortellingers historisitet og er kritiske til en del aspekter ved evolusjonsteorien. Kreasjonistene «Utgjør langt under en promille av relevante fagfolk, og de har nesten alltid religiøse motiver. ... finnes i flere varianter, mange svært enkle.»


Forfatterne veksler ­mellom å sette 
alle krefter inn på å forsvare kristendommen ut fra ny forskning, og å 
avvise noen 
sentrale kristne poenger.


BJØRN ARE DAVIDSEN SVARER PÅ VERDIDEBATT: - Bokanmelderen bommer