Kultur

«Verden er bare et forvirret øyeblikk med utflytende farger, sett fra en malt treponni på en oljet metallstang som glir opp og ned mens karusellen dreier seg og musikken speller. Det var da jeg forsto at jeg ikke fatter noen ting. At jeg er en idiot.»

412717_NP.jpg
Vis

Sitatet er henta frå Ingvild Burkeys nye bok Et underlig redskap, ei samling forteljingar. Det er eit godt døme på forfattaren sitt prosjekt: å utforske korleis vi menneska prøver (og feilar i) å forstå verda.

Mysterium