annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsiden

Medisinerstudenter sier nei til abortreservasjon

Samfunn: En ny undersøkelse blant norske medisinstudenter viser at hele tre av fire framtidige leger ikke ønsker muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort.

Stor motstand mot å gi leger reservasjonsrett

Samfunn: Regjeringen sender nå ut et forslag om å endre loven slik at leger får mulighet til å nekte å henvise pasienter til abort. Men regjeringen er på kollisjonskurs med befolkningen.
Annonse

Nøklebye Heiberg blir helse-statssekretær

Samfunn: Den eldste i regjeringens politiske ledelse er ikke enig i at leger får reservere seg mot abort.

Skal få nordmenn opp av sofaen – vet ikke hvordan

Samfunn: Helseminister Jonas Gahr Støre ser en befolkning som spiser og sitter seg til en dårligere helse. Han innrømmer at han mangler de gode verktøyene for å gjøre nordmenn sunnere.

Tiltak hjelper lite – 
nordmenn drikker stadig mer

Samfunn: På 90-tallet ville regjeringen redusere nordmenns alkoholforbruk med 25 prosent innen år 2000. I dag drikker vi mer enn dobbelt så mye vin som den gang.

Ekspertgruppe skal granske abortloven

Samfunn: Helsedepartementet vil ha en oppklaring av hvordan abortloven skal tolkes og praktiseres.

Røykere uønsket i arbeidslivet

Samfunn: Flere arbeidsgivere vil bare ansette folk som ikke røyker. De får støtte fra helseministeren.
annonse

KrF: Stoltenberg villeder om reservasjonsretten

Samfunn: – Fastleger har ikke hatt rett til å reservere seg mot å henvise til abort, sier statsministeren. – Feil, sier KrF. Les mer og delta i debatten
annonse

Leger vil ikke prioritere omskjæring

Samfunn: Går mot lovforslaget om gratis, rituell omskjæring av gutter.

Sterke protestar mot massetestar

Samfunn: Helsedepartementet vil teste alle nyfødde for 23 sjukdommar.

Vurderer å dele ut sprøyter i fengslene

Samfunn: Helse– og omsorgsdepartementet vurderer å innføre gratis sprøyter til innsatte i norske fengsler, for å gi bedre smittevern.
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.
annonse

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE

Vårt Land
Dagsavisen
Ukeavisen Ledelse
Klar Tale
Grunder Økonomisk Rapport
TV-Guiden programbladet
Korsets Seier