ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Foreldre og lærere i mobbekrasj

Kunnskaps­ministeren vil at mobbere skal bytte skole. Foreldre og elever sier ja. Skoleeierne­ og lærerne sier nei.

ANNONSE
ANNONSE

Mobbing

 • Kunnskapsdepartementet vil endre opplæringsloven og privatskoleloven. De to lovene skal eksplisitt si at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.
 • I Norge sier 11 prosent av barn og unge at de blir gjort narr av eller ertet på skolen slik at de blir lei seg flere ganger i måneden.
 • Mobbetallene i skolen har vært stabile over tid.
 • Alvorlig og langvarig mobbing og annen krenkende atferd kan i verste fall gå ut over 
læring, utvikling, liv og helse.
 • Felles for de vondeste og mest krenkende opplevelsene er at noen tar noe som er nært, kjært, viktig og identitetsskapende og latterliggjør det: Personlighet, kropp, familie, bakgrunn eller klesstil.
 • Barn med enslige forsørgere ser ut til å være spesielt 
utsatt.
Samfunn


Alle elever skal ha en god skole-
dag, sier lovverket. Likevel 
avslører den siste Elevunder-
søkelsen at rundt 17.000 barn og unge blir mobbet to-tre 
ganger i måneden eller mer.

En av dem var 13 år gamle Odin Osen Andersgård. VG fortalte i helga om gutten som til slutt ikke orket mer av mobbingen – og tok sitt eget liv. Da hadde han skiftet skole for å slippe unna mobberne.

I begravelsen til tenåringen kom sokneprest Gaut Sveinall i Aurskog, ifølge VG, med en tydelig oppfordring:

– En på 13 år skal ikke ta ­livet sitt. La det være en vekker for oss alle!

LES OGSÅ: Mer enn 700 barn ringte alarmtelefonen

Vil mobbing til livs

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil som forgjengerne komme mobbingen i skolen til livs. Et av tiltakene hans er å flytte mobberne til en annen skole, slik at de som mobbes slipper å flytte.

– Å tvangsflytte en elev er på mange måter en fallitterklæring for skolen og kommunen, og kan innebære at skolen ikke har lyktes med en av de viktigste oppgavene; å fremme helse,
trivsel og læring, skriver seksjonsleder i Utdanningsforbudet, Torbjørn Ryssevik, i et høringssvar til Kunnskaps­departementet (KD).

I dagens lovverk står det ikke eksplisitt at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole,
men det fremgår av lovenes forarbeider at det er adgang til dette. Derfor foreslår KD at to lover endres. Mobbere skal i visse tilfeller kunne flyttes til en annen skole. Dermed slipper mobbeofferet å bytte skole.

Sier nei

Vårt Land har lest høringssvarene som er sendt til kunnskapsministeren. De avdekker at de fire viktigste partene­ i mobbesaker står steilt mot hverandre:

Utdanningsforbundet, som organiserer lærerne i grunnskolen og videregående skole,­ og KS Kommunesektorens ­organisasjon, som representerer skoleeierne, uttrykker et ­bestemt nei:

«Utdanningsforbundet meiner framlegget kan oppfattast som ein lågare skranke for å flytte ein elev til ein annan skule når han/ho mobbar andre elevar. Utdanningsforbundet meiner det er og må vere innanfor skulen sitt klare ansvar og myndigheitsområde å hindre og handtere mobbing», skriver seksjonsleder Torbjørn Ryssevik. Utdanningsforbundet
mener for øvrig at statsrådens forslag bare er en «politisk markering».

– KS’ arbeid mot mobbing viser at det ikke er lovforståelsen eller mangel på juridiske virkemidler som er utfordringen, men vilje og mot til å ta inn over seg at mobbing skjer og til å ta de vanskelige beslutningene og gjennomføre dem, påpeker områdedirektør Helge Eide i KS.

LES OGSÅ: Kristen privatskole isolerte mobbere

Sier ja

Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som representerer elevenes foreldre, sier tydelig ja til forslaget.

– Forebyggende arbeid og en generelt god håndtering av mobbesaker burde integreres i skolen sammen med mobbe­ombud, men om det blir et ­varig problem uten noen synlig løsning, bør mobberen kunne
flyttes til en annen skole, som siste utvei, mener leder Benjamin Skiaker Myrstad i Elevorganisasjonen.­

– FUG støtter forslaget om å presisere at opplæringsloven og privatskolelover om flytting av en elev til en annen skole enn den eleven går på, kan anvendes i mobbesaker, sier leder Elisabeth S. Gundersen.

Hun forteller at FUG får henvendelser fra foreldre som føler seg tvunget til å flytte barna sine til andre skoler på grunn av mobbing.

LES OGSÅ: Klarer ikke tilgi mobberne

ANNONSE
Samfunn


Alle elever skal ha en god skole-
dag, sier lovverket. Likevel 
avslører den siste Elevunder-
søkelsen at rundt 17.000 barn og unge blir mobbet to-tre 
ganger i måneden eller mer.

En av dem var 13 år gamle Odin Osen Andersgård. VG fortalte i helga om gutten som til slutt ikke orket mer av mobbingen – og tok sitt eget liv. Da hadde han skiftet skole for å slippe unna mobberne.

I begravelsen til tenåringen kom sokneprest Gaut Sveinall i Aurskog, ifølge VG, med en tydelig oppfordring:

– En på 13 år skal ikke ta ­livet sitt. La det være en vekker for oss alle!

LES OGSÅ: Mer enn 700 barn ringte alarmtelefonen

Vil mobbing til livs

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil som forgjengerne komme mobbingen i skolen til livs. Et av tiltakene hans er å flytte mobberne til en annen skole, slik at de som mobbes slipper å flytte.

– Å tvangsflytte en elev er på mange måter en fallitterklæring for skolen og kommunen, og kan innebære at skolen ikke har lyktes med en av de viktigste oppgavene; å fremme helse,
trivsel og læring, skriver seksjonsleder i Utdanningsforbudet, Torbjørn Ryssevik, i et høringssvar til Kunnskaps­departementet (KD).

I dagens lovverk står det ikke eksplisitt at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole,
men det fremgår av lovenes forarbeider at det er adgang til dette. Derfor foreslår KD at to lover endres. Mobbere skal i visse tilfeller kunne flyttes til en annen skole. Dermed slipper mobbeofferet å bytte skole.

Sier nei

Vårt Land har lest høringssvarene som er sendt til kunnskapsministeren. De avdekker at de fire viktigste partene­ i mobbesaker står steilt mot hverandre:

Utdanningsforbundet, som organiserer lærerne i grunnskolen og videregående skole,­ og KS Kommunesektorens ­organisasjon, som representerer skoleeierne, uttrykker et ­bestemt nei:

«Utdanningsforbundet meiner framlegget kan oppfattast som ein lågare skranke for å flytte ein elev til ein annan skule når han/ho mobbar andre elevar. Utdanningsforbundet meiner det er og må vere innanfor skulen sitt klare ansvar og myndigheitsområde å hindre og handtere mobbing», skriver seksjonsleder Torbjørn Ryssevik. Utdanningsforbundet
mener for øvrig at statsrådens forslag bare er en «politisk markering».

– KS’ arbeid mot mobbing viser at det ikke er lovforståelsen eller mangel på juridiske virkemidler som er utfordringen, men vilje og mot til å ta inn over seg at mobbing skjer og til å ta de vanskelige beslutningene og gjennomføre dem, påpeker områdedirektør Helge Eide i KS.

LES OGSÅ: Kristen privatskole isolerte mobbere

Sier ja

Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som representerer elevenes foreldre, sier tydelig ja til forslaget.

– Forebyggende arbeid og en generelt god håndtering av mobbesaker burde integreres i skolen sammen med mobbe­ombud, men om det blir et ­varig problem uten noen synlig løsning, bør mobberen kunne
flyttes til en annen skole, som siste utvei, mener leder Benjamin Skiaker Myrstad i Elevorganisasjonen.­

– FUG støtter forslaget om å presisere at opplæringsloven og privatskolelover om flytting av en elev til en annen skole enn den eleven går på, kan anvendes i mobbesaker, sier leder Elisabeth S. Gundersen.

Hun forteller at FUG får henvendelser fra foreldre som føler seg tvunget til å flytte barna sine til andre skoler på grunn av mobbing.

LES OGSÅ: Klarer ikke tilgi mobberne

ANNONSE

Mobbing

 • Kunnskapsdepartementet vil endre opplæringsloven og privatskoleloven. De to lovene skal eksplisitt si at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.
 • I Norge sier 11 prosent av barn og unge at de blir gjort narr av eller ertet på skolen slik at de blir lei seg flere ganger i måneden.
 • Mobbetallene i skolen har vært stabile over tid.
 • Alvorlig og langvarig mobbing og annen krenkende atferd kan i verste fall gå ut over 
læring, utvikling, liv og helse.
 • Felles for de vondeste og mest krenkende opplevelsene er at noen tar noe som er nært, kjært, viktig og identitetsskapende og latterliggjør det: Personlighet, kropp, familie, bakgrunn eller klesstil.
 • Barn med enslige forsørgere ser ut til å være spesielt 
utsatt.