Andakt

Ei stor folkemengd var samla.­ Etter at apostlane vart fylte av Den heilage ande stod Peter fram. Frå å vera litt vinglete og ustabil, stod han no fram trygg og sikker, og haldt ein flammande tale. Usikkerheita og sviket frå påska var no borte.

Dei tusenvis av menneska som lytta, blir gripne, overtydde,­ ­begeistra over talen om den oppstadne Kristus. Peter uttalte frimodig følgjande:Vend om og lat dykk døypa i Jesu Kristi namn, kvar og ein av dykk, så de får tilgjeving for syndene, og de skal få Den heilage andens gåve. (Ap 2, 38)

3.000 menneske vart døypte­ og lagt til den fyrste kristne kyrkje­lyden i Jerusalem.

Den gang, som no, er kvar dåp i namnet til Faderen og Sonen og Den heilage ande ei stor hending, der himmelen er så nær, så nær. Dåpsattesten er ein konto av ei anna verd.