Ufortjent - Vårt Land
annonse
annonse
Annonse
annonse
annonse
annonse
annonse
Andakt

Ufortjent

«Nåde deg!» Uttalelsen kom hardt og uforsonlig, som en trussel, fra en venn som var redd for at jeg skulle røpe en hemmelighet.

Så til de grader en misforstått bruk av det fantastiske ordet nåde. Et ord som rommer alt vi trenger for å leve. Tilgivelse, gjenopprettelse, betingelsesløs kjærlighet, håp og framtid. Og selve essensen i evangeliet.

For ordet nåde ser bort i fra min fortid. Den utsletter min synd. Den gir meg samme utgangspunkt som alle andre inn i det nye livet med Gud. Det er det unike med evangeliet i møte med alle andre religioner. Og det er akkurat det vi trenger.

For som mennesker, uansett hvem vi er, har vi ingen mulighet til å leve godt nok for å behage Gud. Det var bare Jesus som kunne bygge broen over kløften mellom Gud og mennesker. Med sitt liv ofret han alt for å bringe frelse til hele menneskeheten. Alle har like muligheter, uansett.

Derfor er Romerbrevet, og særlig kapittel fem, et av de mest håpefulle avsnittene i hele Bibelen. De livgivende ordene om evig liv i kraft av ufortjent nåde, kommer strykende som en mild vårvind og som nye knopper som dekker over gammelt skrot.

Likevel er det så vanskelig for oss mennesker å ta imot. Det strider imot hele vår natur og vårt tankesett å ta imot noe så stort uten å fortjene det. Derfor lager vi oss gjerne noen kompliserte tillegg som setter deler av nåden ut av spill. Nåde, og litt til.

Men slik lyder ikke budskapet. I stedet sier Bibelen: «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere».

Det er udiskutabelt. Det er allerede gjord. Jesus døde for våre synder en gang for alle. Det eneste som kreves av oss er at vi tar det imot og gjør det til vårt. Vanskelig å forstå? Prøv å tro i stedet.

Anne Gustavsen er ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

«Mye står på spill, men Jesus sverger ikke»

Han sier det ganske enkelt tre ganger. Og så skjer det. Han holder det han lover, skriver Maria Bjørdal.

«På langfredag finnes det ingen helter»

Les dagens tekstverksted.

«Jesus har oppnådd å gjøre vennene urolige»

Les tekstverkstedet for skjærtorsdag.

«Trist om andaktsbok fornærmer»

Jeg synes ikke synd på dem, skriver Jon Magne Lund.

«Nei til grøtete andakt»

– Det er gledelig at NRK nå trekker fastere rammer for morgenandakten, skriver Jon Magne Lund.

NRK: Gikk for langt da vi fjernet velsignelsen fra andakt

Droppet Gud i radioandakt- fikk takk

Petter Fiskum Myhr: Vil ta bort skillet mellom de som tror og ikke tror.

– Forkynnelse skal provosere

Knut Alvsvåg er skeptisk til Petter Myhrs radioandakter uten Gud.

Følte seg snytt etter å ha hørt radioandakten

Les hvorfor Erling Rimehaug opplevde det slik.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE