ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

– Adam (9) dør om han må ut av Norge

Gutten har bodd halve livet i Norge. Likevel vil norske myndigheter sende ham ut.

ANNONSE
ANNONSE

BILDER

Familien Dztortov kan når som helst sendes ut av landet, men risikoen er stor for at den nest-yngste sønnen Adam (på fanget til far Ibragim Dzortov), da vil dø.

Foto: Erlend Berge
Vis bildetekst
Samfunn

Adam (9) har bodd i Norge nesten like lenge som i hjemlandet. Når norske myndigheter nå har bestemt at han og familien må tilbake til Russland, vil han ikke bare måtte flytte til et land han ikke lenger kjenner: Utsendelsen kan på sikt føre til at han dør.

Familiens advokat, Olga Halvorsen, er opprørt over at familien må ut.

– Alt tilsier at familien burde fått opphold. Kravene for å få innvilget tillatelse skal være oppfylt i denne saken, sier Halvorsen.

Familien kom til Norge for fire år siden, og fikk avslag på søknad om opphold i oktober 2012. Saken har siden blitt anket og behandlet på nytt to ganger, uten at familien har funnet fram. Nå skal den føres på nytt i Lagmannsretten i desember. Advokaten mener saken er så spesiell at hun vil ta den til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, dersom de taper enda en gang.

LES OGSÅ: Legene: Står i et etisk kjempedilemma

Kan dø. Ventetiden går kraftig utover Adams helse. Niåringen har vært plaget med en økende ryggskjevhet de siste årene, og ryggsøylens press på lungene gjør det vanskelig å puste. Blir han ikke operert kan han havne i respirator, og sannsynligvis dø innen få år.

– Familiens utfordring er at statusen deres er uavklart. Så lenge han ikke har opphold, får han ikke inngrepet han egentlig trenger, sier advokat Halvorsen.

Som asylsøker har Adam kun rett på øyeblikkelig hjelp. Ryggoperasjonen han trenger faller ikke under den kategorien.

– Vi kan vente, men Adam kan ikke vente, sier mor Tanzila Dzortova fortvilet.

Tyngre pust og økende hodepine får han til å ligge i timevis og slå seg i hodet nattestid.

VÅRT LAND MENER: Bruk kniven til en liten sivil ulydighet!

For farlig. Russland kan de, ifølge familien, ikke dra tilbake til. Etter at far Ibragim sa nei til politiets forespørsel om å bli informant for å tyste på slektninger, sier han at han ble han uforvarende slått helseløs ved flere anledninger. Situasjonen ble for farlig. Familien flyktet.

I mottaksleiligheten i Akershus fire år etterpå sitter de trygt - foreløpig. Denne fredagsettermiddagen har roen senket seg i hjemmet. Adam smiler og synger av full hals når søsteren setter på favorittbandet One Direction.

Samtidig vet de at tryggheten er midlertidig. Familien kan bli sendt ut når som helst.

Livstruende. UNE har vurdert og avslått familiens søknad om opphold tre ganger, senest 9. januar i år. Vårt Land har kontaktet UNE, men på grunn av pinseavvikling hadde de ikke mulighet til å kommentere saken. De viser til den siste kjennelsen fra Tingretten.

Saken ble overprøvd av Tingretten i mars, som ga UNE medhold i avslaget. Tingretten mener «det ikke foreligger en velbegrunnet frykt for at saksøker vil kunne bli utsatt for forfølgelse ved retur til Ingusjetia». De vurderer også UNEs vurdering om at Adam i hjemlandet «vil få forsvarlig medisinsk behandling, og at han vil ha tilgang til et adekvat behandlingstilbud på lik linje med landets øvrige borgere...» som korrekt. Både UNE og Tingretten anerkjenner at Adams helsetilstand kan bli livstruende, men ser den ikke som akutt og alvorlig nok i dag.

Advokat Halvorsen er uenig: Hun sier det står om liv allerede i dag. Det mener også Adams behandlende lege:

– Jeg vurderer tilstanden, med hans reduserte lungefunksjon, som akutt og livstruende. Behandlingen er operasjon som retter opp ryggen, slik at lungene får bedre plass inne i brysthulen, sier barnelege Cathrine Monrad Hagen ved Akershus universitetssykehus.

I tillegg til ryggskjevhet og pustevansker, har Adam utviklet nyreskader og vannhode. Vannhodet gjør at han har måttet operere inn en shunt - en innvendig slange som går fra hjernen til magen, som letter trykket fra overflødig væske i hodet.

Manglende tilbud. I begrunnelsen for avslaget har UNE også lagt til grunn at det finnes et tilbud for Adam i Russland. Det bestrider både advokat, familie og leger:

– Det er slått fast at det ikke finnes adekvat, tilgjengelig tilbud i Ingusjetia i Nord-Kaukasus, der familien kommer fra. Det eneste tilbudet er i Moskva, som er altfor langt unna, forteller Halvorsen.

Det er lite sannsynlig at familien vil kunne bosette seg i Moskva, fordi mange utleiere nekter å leie ut til folk fra Kaukasus. I tillegg er helsetilbudet i stor grad forbeholdt eliten.

– Skal man få bleier, må man vente et halvt år på å få et vedtak. Da får man to bleier i uka. Medisiner må kjøpes og betales av foreldrene. Kan hende finnes det et tilbud, men ikke for vanlige folk, sier advokaten.

Halvorsen mener også retten uriktig har lagt til grunn at Adam har fått adekvat behandling i Russland tidligere. Legenes vitnemål viser at tidligere behandling har vært mangelfull og ført til tilleggskomplikasjoner.

Kan ikke vente. Så lenge Adam er asylsøker, får han ikke operasjon. Det til tross for at legene mener han burde vært operert for lengst.

Ekstra vondt gjør det for dem å vite at Adam ikke hadde trengt å ha det så vondt. Tilstanden er sjelden, men kan behandles: Hvert år får ti til femten norske barn samme operasjon.

– Hvis han hadde vært en norsk gutt hadde det vært mye vi kunne gjort, og som er vår plikt å gjøre, sier Arild Egge, nevrokirurg ved Oslo universitetssykehus, som har redegjort for Adams helsetilstand i retten.

Presedens. UNE viser i sin beslutning til at det vil være problematisk å innvilge tillatelse i saken – av hensyn til «mulige konsekvenser for omfanget av søknader på lignende grunnlag». Advokat Olga Halvorsen er uenig i at saken vil skape presedens. Hun peker på at Adams tilstand er svært sjelden, samt at helsen hans er dårligere enn UNE har lagt til grunn.

– Dette er en prinsipiell sak helt uten sidestykke, sier advokaten.

Publisert: 10. juni 2014
ANNONSE

BILDER

Familien Dztortov kan når som helst sendes ut av landet, men risikoen er stor for at den nest-yngste sønnen Adam (på fanget til far Ibragim Dzortov), da vil dø.

Foto: Erlend Berge
Vis bildetekst
Samfunn

Adam (9) har bodd i Norge nesten like lenge som i hjemlandet. Når norske myndigheter nå har bestemt at han og familien må tilbake til Russland, vil han ikke bare måtte flytte til et land han ikke lenger kjenner: Utsendelsen kan på sikt føre til at han dør.

Familiens advokat, Olga Halvorsen, er opprørt over at familien må ut.

– Alt tilsier at familien burde fått opphold. Kravene for å få innvilget tillatelse skal være oppfylt i denne saken, sier Halvorsen.

Familien kom til Norge for fire år siden, og fikk avslag på søknad om opphold i oktober 2012. Saken har siden blitt anket og behandlet på nytt to ganger, uten at familien har funnet fram. Nå skal den føres på nytt i Lagmannsretten i desember. Advokaten mener saken er så spesiell at hun vil ta den til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, dersom de taper enda en gang.

LES OGSÅ: Legene: Står i et etisk kjempedilemma

Kan dø. Ventetiden går kraftig utover Adams helse. Niåringen har vært plaget med en økende ryggskjevhet de siste årene, og ryggsøylens press på lungene gjør det vanskelig å puste. Blir han ikke operert kan han havne i respirator, og sannsynligvis dø innen få år.

– Familiens utfordring er at statusen deres er uavklart. Så lenge han ikke har opphold, får han ikke inngrepet han egentlig trenger, sier advokat Halvorsen.

Som asylsøker har Adam kun rett på øyeblikkelig hjelp. Ryggoperasjonen han trenger faller ikke under den kategorien.

– Vi kan vente, men Adam kan ikke vente, sier mor Tanzila Dzortova fortvilet.

Tyngre pust og økende hodepine får han til å ligge i timevis og slå seg i hodet nattestid.

VÅRT LAND MENER: Bruk kniven til en liten sivil ulydighet!

For farlig. Russland kan de, ifølge familien, ikke dra tilbake til. Etter at far Ibragim sa nei til politiets forespørsel om å bli informant for å tyste på slektninger, sier han at han ble han uforvarende slått helseløs ved flere anledninger. Situasjonen ble for farlig. Familien flyktet.

I mottaksleiligheten i Akershus fire år etterpå sitter de trygt - foreløpig. Denne fredagsettermiddagen har roen senket seg i hjemmet. Adam smiler og synger av full hals når søsteren setter på favorittbandet One Direction.

Samtidig vet de at tryggheten er midlertidig. Familien kan bli sendt ut når som helst.

Livstruende. UNE har vurdert og avslått familiens søknad om opphold tre ganger, senest 9. januar i år. Vårt Land har kontaktet UNE, men på grunn av pinseavvikling hadde de ikke mulighet til å kommentere saken. De viser til den siste kjennelsen fra Tingretten.

Saken ble overprøvd av Tingretten i mars, som ga UNE medhold i avslaget. Tingretten mener «det ikke foreligger en velbegrunnet frykt for at saksøker vil kunne bli utsatt for forfølgelse ved retur til Ingusjetia». De vurderer også UNEs vurdering om at Adam i hjemlandet «vil få forsvarlig medisinsk behandling, og at han vil ha tilgang til et adekvat behandlingstilbud på lik linje med landets øvrige borgere...» som korrekt. Både UNE og Tingretten anerkjenner at Adams helsetilstand kan bli livstruende, men ser den ikke som akutt og alvorlig nok i dag.

Advokat Halvorsen er uenig: Hun sier det står om liv allerede i dag. Det mener også Adams behandlende lege:

– Jeg vurderer tilstanden, med hans reduserte lungefunksjon, som akutt og livstruende. Behandlingen er operasjon som retter opp ryggen, slik at lungene får bedre plass inne i brysthulen, sier barnelege Cathrine Monrad Hagen ved Akershus universitetssykehus.

I tillegg til ryggskjevhet og pustevansker, har Adam utviklet nyreskader og vannhode. Vannhodet gjør at han har måttet operere inn en shunt - en innvendig slange som går fra hjernen til magen, som letter trykket fra overflødig væske i hodet.

Manglende tilbud. I begrunnelsen for avslaget har UNE også lagt til grunn at det finnes et tilbud for Adam i Russland. Det bestrider både advokat, familie og leger:

– Det er slått fast at det ikke finnes adekvat, tilgjengelig tilbud i Ingusjetia i Nord-Kaukasus, der familien kommer fra. Det eneste tilbudet er i Moskva, som er altfor langt unna, forteller Halvorsen.

Det er lite sannsynlig at familien vil kunne bosette seg i Moskva, fordi mange utleiere nekter å leie ut til folk fra Kaukasus. I tillegg er helsetilbudet i stor grad forbeholdt eliten.

– Skal man få bleier, må man vente et halvt år på å få et vedtak. Da får man to bleier i uka. Medisiner må kjøpes og betales av foreldrene. Kan hende finnes det et tilbud, men ikke for vanlige folk, sier advokaten.

Halvorsen mener også retten uriktig har lagt til grunn at Adam har fått adekvat behandling i Russland tidligere. Legenes vitnemål viser at tidligere behandling har vært mangelfull og ført til tilleggskomplikasjoner.

Kan ikke vente. Så lenge Adam er asylsøker, får han ikke operasjon. Det til tross for at legene mener han burde vært operert for lengst.

Ekstra vondt gjør det for dem å vite at Adam ikke hadde trengt å ha det så vondt. Tilstanden er sjelden, men kan behandles: Hvert år får ti til femten norske barn samme operasjon.

– Hvis han hadde vært en norsk gutt hadde det vært mye vi kunne gjort, og som er vår plikt å gjøre, sier Arild Egge, nevrokirurg ved Oslo universitetssykehus, som har redegjort for Adams helsetilstand i retten.

Presedens. UNE viser i sin beslutning til at det vil være problematisk å innvilge tillatelse i saken – av hensyn til «mulige konsekvenser for omfanget av søknader på lignende grunnlag». Advokat Olga Halvorsen er uenig i at saken vil skape presedens. Hun peker på at Adams tilstand er svært sjelden, samt at helsen hans er dårligere enn UNE har lagt til grunn.

– Dette er en prinsipiell sak helt uten sidestykke, sier advokaten.

Publisert: 10. juni 2014
ANNONSE