ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Korsfestet etter folkekrav

Den mystiske mannen som sto bak tempelaksjonen, ble fredag korsfestet på Golgata.

ANNONSE
ANNONSE
Tro & Kirke

Henrettelsen skjedde etter at den romerske prokuratoren Pontius Pilatus hadde avsagt dom i en straffesak som var reist av Det høye råd. Anklagen gikk ut på at mannen bespottet Gud, og satte seg selv over de jødiske myndighetene. Mannen ble funnet skyldig, og korsfestet samme dag.


I en reportasjeserie gjennom høytiden følger Vårt Land påskens dramatiske hendelser, slik vi ville gjort det om vi var der da det hendte for snart 2000 år siden.


«Profet»

Dommen falt i r­ekordfart. Mannen ble fengslet natt til fredag, og først brakt inn for øverstepresten Kaifas. Etter at han hadde etterforsket saken, avgjorde Det høye råd å oversende saken til den romerske landshøvdingen. Etter å ha vurdert bevisførselen, og gjennomført nytt avhør, bestemte landshøvding Pilatus at mannen skulle straffes med døden.

  Sanhedrin

  • I Jerusalem har den jødiske befolkningen en viss grad av indre selvstyre Sanhedrin, Det høye råd, er en kultisk domstol bestående av jødiske ledere
  • Domstolen kan vurdere om handlinger er i strid med Moselovene. Sakene må dernest oversendes den romerske ledelsen som er eneste instans med myndighet til å effektuere dommer.

Les også: – Jesus korsfestet med hendende over hodet

Mannen heter Jesus, og kommer fra byen Nasaret i Galilea. Han er omtalt som profet, og har den siste tiden fått mange tilhengere i området, særlig blant fattige. Det fortelles at han helbreder syke. Det skal forøvrig ha vært denne mannen som sto bak den oppsiktsvekkende raseringen av tempelplassen tidligere i uken.

«Korsfest, korsfest»

Like ­etter at Nasaretmannen ble dømt, åpnet Pilatus for å frigi en fange etter folkets ønske. Det er tradisjon for dette ved påskefeiringen i Judea. Folket var klokkeklart i sitt ønske. De ville ha forbryteren Barabbas benådet. Om Nasaretmannen hadde folkemengden dette å si:

– Korsfest ham!

Nasaretmannen ble henrettet på Golgata fredag, sammen med to andre forbrytere.

Etterforskning

Avisen har vært i kontakt med flere medlemmer av Det høye råd som deltok i etterforskningen. Samtlige bekrefter de at hensikten med avhøret hos Kaifas, var å undersøke hvorvidt Nasaretmannen anerkjente øversteprestenes og toraens myndighet i lærespørsmål.

Les også: Ben Hur spilles inn på nytt

Dette er strengt regulert i loven. Mannen ble videre konfrontert med at han hadde uttalt «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.» Under forhøret skal mannen ha blitt spurt om han var den lovede Messias, Guds sønn. Mannen ville ikke avkrefte dette. En av prestene som var til stede forteller at Kaifas da skal ha blitt så sjokkert at han flerret kappen sin.

Urolig dag

Opplysninger fra en misfornøyd tilhenger, som er medlem av dolkebrigaden sikariiene, skal ha vært viktig for å kunne anholde Nasaretmannen. Etter det avisen kjenner til, skal Nasaretmannen selv ha stått for en ikke-vold linje. Dette kan ha ført til diskusjoner i miljøet, da noen av tilhengerne skal ha tilknytning til grupper som står på Romas liste over terrororganisasjoner.

Henrettelsen skapte fredag uro i Jerusalem. Tre timer etter at mannen var korsfestet, inntraff en solformørkelse som varte i tre timer. Deretter inntraff en underlig hendelse i templet, da tempelforhenget revnet. Tilhengerne av Nasaretmannen hevder at dette hadde sammenheng med henrettelsen. Pressetalsmannen ved templet avkrefter at det er sammenheng.


Les flere saker fra påsken år 33:

ANNONSE
Tro & Kirke

Henrettelsen skjedde etter at den romerske prokuratoren Pontius Pilatus hadde avsagt dom i en straffesak som var reist av Det høye råd. Anklagen gikk ut på at mannen bespottet Gud, og satte seg selv over de jødiske myndighetene. Mannen ble funnet skyldig, og korsfestet samme dag.


I en reportasjeserie gjennom høytiden følger Vårt Land påskens dramatiske hendelser, slik vi ville gjort det om vi var der da det hendte for snart 2000 år siden.


«Profet»

Dommen falt i r­ekordfart. Mannen ble fengslet natt til fredag, og først brakt inn for øverstepresten Kaifas. Etter at han hadde etterforsket saken, avgjorde Det høye råd å oversende saken til den romerske landshøvdingen. Etter å ha vurdert bevisførselen, og gjennomført nytt avhør, bestemte landshøvding Pilatus at mannen skulle straffes med døden.

  Sanhedrin

  • I Jerusalem har den jødiske befolkningen en viss grad av indre selvstyre Sanhedrin, Det høye råd, er en kultisk domstol bestående av jødiske ledere
  • Domstolen kan vurdere om handlinger er i strid med Moselovene. Sakene må dernest oversendes den romerske ledelsen som er eneste instans med myndighet til å effektuere dommer.

Les også: – Jesus korsfestet med hendende over hodet

Mannen heter Jesus, og kommer fra byen Nasaret i Galilea. Han er omtalt som profet, og har den siste tiden fått mange tilhengere i området, særlig blant fattige. Det fortelles at han helbreder syke. Det skal forøvrig ha vært denne mannen som sto bak den oppsiktsvekkende raseringen av tempelplassen tidligere i uken.

«Korsfest, korsfest»

Like ­etter at Nasaretmannen ble dømt, åpnet Pilatus for å frigi en fange etter folkets ønske. Det er tradisjon for dette ved påskefeiringen i Judea. Folket var klokkeklart i sitt ønske. De ville ha forbryteren Barabbas benådet. Om Nasaretmannen hadde folkemengden dette å si:

– Korsfest ham!

Nasaretmannen ble henrettet på Golgata fredag, sammen med to andre forbrytere.

Etterforskning

Avisen har vært i kontakt med flere medlemmer av Det høye råd som deltok i etterforskningen. Samtlige bekrefter de at hensikten med avhøret hos Kaifas, var å undersøke hvorvidt Nasaretmannen anerkjente øversteprestenes og toraens myndighet i lærespørsmål.

Les også: Ben Hur spilles inn på nytt

Dette er strengt regulert i loven. Mannen ble videre konfrontert med at han hadde uttalt «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.» Under forhøret skal mannen ha blitt spurt om han var den lovede Messias, Guds sønn. Mannen ville ikke avkrefte dette. En av prestene som var til stede forteller at Kaifas da skal ha blitt så sjokkert at han flerret kappen sin.

Urolig dag

Opplysninger fra en misfornøyd tilhenger, som er medlem av dolkebrigaden sikariiene, skal ha vært viktig for å kunne anholde Nasaretmannen. Etter det avisen kjenner til, skal Nasaretmannen selv ha stått for en ikke-vold linje. Dette kan ha ført til diskusjoner i miljøet, da noen av tilhengerne skal ha tilknytning til grupper som står på Romas liste over terrororganisasjoner.

Henrettelsen skapte fredag uro i Jerusalem. Tre timer etter at mannen var korsfestet, inntraff en solformørkelse som varte i tre timer. Deretter inntraff en underlig hendelse i templet, da tempelforhenget revnet. Tilhengerne av Nasaretmannen hevder at dette hadde sammenheng med henrettelsen. Pressetalsmannen ved templet avkrefter at det er sammenheng.


Les flere saker fra påsken år 33:

ANNONSE