ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Vil la gutter bestemme omskjæring selv

Barneombudet oppfordrer religiøse miljøer til å finne andre ritual som kan erstatte omskjæring av gutter.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Samfunn

I går kom alle barneombudene i Norden med en felles uttalelse om rituell omskjæring av gutter. Barneombudene mener gutter selv skal få bestemme om de skal omskjæres. Det blir lagt vekt på at omskjæring av spedbarn i Norden ikke vil ha noen helsemessige fordeler. Omskjæring uten barnets samtykke vil være i strid med barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å si sin mening om forhold som vedrører dem, og artikkel 24, punkt 3, som sier at barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for deres helse.

LES OGSÅ: Splid om omskjæring

Barns beste. Barneombud i Norge, Anne Lindboe, sier til Vårt Land at uttalelsen bygger på grunnprinsippet om at barns beste kommer først.

– Voksne mennesker har rett til å utøve sin religion, men vi mener barnets beste kommer foran denne retten. Vi respekterer at omskjæring er et viktig ritual for mange, og vil oppfordre de religiøse miljøene til å finne andre ritual som er mindre helseskadelig for barn enn omskjæring, sier barneombudet.

Lindboe viser til en undersøkelse fra 2013 som er gjort ved Rikshospitalet i København. Der kom det fram at 5,1 prosent av alle gutter som blir omskjært opplever betydelige komplikasjoner. Overfører vi disse tallene til Norge, er det snakk om at 100 barn hvert år opplever betydelige komplikasjoner knyttet til omskjæring.

Lovregulering. Helsedepartementet jobber med å lovregulere praksisen knyttet til omskjæring av gutter i Norge. Lindboe håper departementet vil ta med seg uttalelsen i det videre arbeidet. Uttalelsen er undertegnet av alle barneombudene i Norden og flere barnemedisinske eksperter.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Samfunn

I går kom alle barneombudene i Norden med en felles uttalelse om rituell omskjæring av gutter. Barneombudene mener gutter selv skal få bestemme om de skal omskjæres. Det blir lagt vekt på at omskjæring av spedbarn i Norden ikke vil ha noen helsemessige fordeler. Omskjæring uten barnets samtykke vil være i strid med barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å si sin mening om forhold som vedrører dem, og artikkel 24, punkt 3, som sier at barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for deres helse.

LES OGSÅ: Splid om omskjæring

Barns beste. Barneombud i Norge, Anne Lindboe, sier til Vårt Land at uttalelsen bygger på grunnprinsippet om at barns beste kommer først.

– Voksne mennesker har rett til å utøve sin religion, men vi mener barnets beste kommer foran denne retten. Vi respekterer at omskjæring er et viktig ritual for mange, og vil oppfordre de religiøse miljøene til å finne andre ritual som er mindre helseskadelig for barn enn omskjæring, sier barneombudet.

Lindboe viser til en undersøkelse fra 2013 som er gjort ved Rikshospitalet i København. Der kom det fram at 5,1 prosent av alle gutter som blir omskjært opplever betydelige komplikasjoner. Overfører vi disse tallene til Norge, er det snakk om at 100 barn hvert år opplever betydelige komplikasjoner knyttet til omskjæring.

Lovregulering. Helsedepartementet jobber med å lovregulere praksisen knyttet til omskjæring av gutter i Norge. Lindboe håper departementet vil ta med seg uttalelsen i det videre arbeidet. Uttalelsen er undertegnet av alle barneombudene i Norden og flere barnemedisinske eksperter.

ANNONSE
ANNONSE