ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Lege nektet jobb på grunn av sin tro

En lege fikk jobbavslag da sykehuset fikk vite at han ikke tror på evolusjonsteorien. Legen er diskriminert, fastslår ombud.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Samfunn

«Vi står vel en del fra hverandre når det gjelder verdensanskuelse og jeg tror ikke det vil fungere helt», var meldingen legen fikk fra Oslo Universitetssykehus som gav ham avslag på stillingen.

– Jeg og kollegaer reagerte sterkt på at de kunne tillate seg en slik begrunnelse. Derfor valgte jeg å ta saken videre for å få en uavhengig instans til å bekrefte at dette ikke er greit, sier legen til Vårt Land. Han ønsker å være anonym av hensyn til fremtidig yrkesutøvelse som psykiater. Han klaget avslaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Tema på intervju. Der fikk han fullt medhold. Sykehuset har handlet i strid med diskrimineringsloven ved å legge vekt på legens religiøse overbevisning, heter det i beslutningen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Dette handler om toleransen for å tenke annerledes. Jeg reagerer på at en avdeling ved et universitetssykehus ikke har større åpenhet for andre perspektiver. Det må man se på som en ressurs, sier legen.

På intervjuet til stillingen som psykiater kom det frem at legen var aktiv i Adventistkirken. Arbeidsgiver skal ha spurt om hans syn på evolusjonsteorien fordi de mente det var naturlig å spørre om hvordan han tenkte på forholdet mellom tro og evolusjonsteori.

I en oppklarende e-post fra sykehuset understreker overlegen at legens «faglige kvalifikasjoner er utmerkede». Men det er en helhetlig vurdering av om de ansatte på poliklinikken kan samarbeide med mannen som ble avgjørende. «Det går på om din personlighetsmessige væremåte passer for oss og vi var enige om at det ikke var helt klaff for oss», skrev overlegen.

LES OGSÅ: Adventist nektes dagpenger av Nav

– Diskriminert. Sykehuset mener at den første e-posten var «uheldig formulert». De informerte ombudet om at de ikke har lagt vekt på livssyn under ansettelsesprosessen. Sykehuset viser til at han uansett ville blitt rangert sist av søkerne, da han ikke trengte tjenesten på avdelingen i sin utdannelse.

Dette fester likestillings- og diskrimineringsombudet lite tillit til. De konkluderte 2. november med at sykehuset hadde diskriminert legen på grunn av hans tro. De mener at hans syn på evolusjonsteorien «må anses som en markør for hans religiøse syn». Derfor blir spørsmålet om det er grunn til å tro at hans religiøse syn er grunn til at han ikke fikk stillingen.

LES OGSÅ: Amerikanske pastorer avviser evolusjonen

Lovbrudd. Ombudet mener at synet på evolusjonsteorien kan være et saklig og nødvendig hensyn for arbeidsgiver, siden den er sentral i forståelsen av utviklingen av det menneskelige sinnet

Likevel mener LDO at sykehuset har brutt likestillingsloven, fordi de ikke har hatt god nok grunn til å si at legen ikke kan gjøre jobben på en god måte. Det stod ingenting i stillingsbeskrivelsen at søkeren måtte ha et spesielt syn på evolusjonsteorien, det fremgår ikke av attestene at det har vært et problem der han har arbeidet tidligere og sykehuset har heller ikke kontaktet referansene hans.

Legen selv mener det er greit at arbeidsgiver spør om livssyn.

– Det bør ikke være slik at arbeidsgiver ikke skal spørre om livssyn, fordi de ikke klarer å håndtere svaret. Problemet er hvordan livssynet mitt er brukt som argument for å diskvalifisere meg som profesjonell. Det er svært problematisk.

Legen fikk en annen jobb og skal nå inn i stilling som overlege innen psykiatrien.

– Jeg har ikke blitt skadelidende av avslaget, men for meg var saken viktig prinsipielt, sier mannen.

LES OGSÅ:

 

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Samfunn

«Vi står vel en del fra hverandre når det gjelder verdensanskuelse og jeg tror ikke det vil fungere helt», var meldingen legen fikk fra Oslo Universitetssykehus som gav ham avslag på stillingen.

– Jeg og kollegaer reagerte sterkt på at de kunne tillate seg en slik begrunnelse. Derfor valgte jeg å ta saken videre for å få en uavhengig instans til å bekrefte at dette ikke er greit, sier legen til Vårt Land. Han ønsker å være anonym av hensyn til fremtidig yrkesutøvelse som psykiater. Han klaget avslaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Tema på intervju. Der fikk han fullt medhold. Sykehuset har handlet i strid med diskrimineringsloven ved å legge vekt på legens religiøse overbevisning, heter det i beslutningen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Dette handler om toleransen for å tenke annerledes. Jeg reagerer på at en avdeling ved et universitetssykehus ikke har større åpenhet for andre perspektiver. Det må man se på som en ressurs, sier legen.

På intervjuet til stillingen som psykiater kom det frem at legen var aktiv i Adventistkirken. Arbeidsgiver skal ha spurt om hans syn på evolusjonsteorien fordi de mente det var naturlig å spørre om hvordan han tenkte på forholdet mellom tro og evolusjonsteori.

I en oppklarende e-post fra sykehuset understreker overlegen at legens «faglige kvalifikasjoner er utmerkede». Men det er en helhetlig vurdering av om de ansatte på poliklinikken kan samarbeide med mannen som ble avgjørende. «Det går på om din personlighetsmessige væremåte passer for oss og vi var enige om at det ikke var helt klaff for oss», skrev overlegen.

LES OGSÅ: Adventist nektes dagpenger av Nav

– Diskriminert. Sykehuset mener at den første e-posten var «uheldig formulert». De informerte ombudet om at de ikke har lagt vekt på livssyn under ansettelsesprosessen. Sykehuset viser til at han uansett ville blitt rangert sist av søkerne, da han ikke trengte tjenesten på avdelingen i sin utdannelse.

Dette fester likestillings- og diskrimineringsombudet lite tillit til. De konkluderte 2. november med at sykehuset hadde diskriminert legen på grunn av hans tro. De mener at hans syn på evolusjonsteorien «må anses som en markør for hans religiøse syn». Derfor blir spørsmålet om det er grunn til å tro at hans religiøse syn er grunn til at han ikke fikk stillingen.

LES OGSÅ: Amerikanske pastorer avviser evolusjonen

Lovbrudd. Ombudet mener at synet på evolusjonsteorien kan være et saklig og nødvendig hensyn for arbeidsgiver, siden den er sentral i forståelsen av utviklingen av det menneskelige sinnet

Likevel mener LDO at sykehuset har brutt likestillingsloven, fordi de ikke har hatt god nok grunn til å si at legen ikke kan gjøre jobben på en god måte. Det stod ingenting i stillingsbeskrivelsen at søkeren måtte ha et spesielt syn på evolusjonsteorien, det fremgår ikke av attestene at det har vært et problem der han har arbeidet tidligere og sykehuset har heller ikke kontaktet referansene hans.

Legen selv mener det er greit at arbeidsgiver spør om livssyn.

– Det bør ikke være slik at arbeidsgiver ikke skal spørre om livssyn, fordi de ikke klarer å håndtere svaret. Problemet er hvordan livssynet mitt er brukt som argument for å diskvalifisere meg som profesjonell. Det er svært problematisk.

Legen fikk en annen jobb og skal nå inn i stilling som overlege innen psykiatrien.

– Jeg har ikke blitt skadelidende av avslaget, men for meg var saken viktig prinsipielt, sier mannen.

LES OGSÅ:

 

ANNONSE
ANNONSE
annonse
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE

ANBEFALINGENE