ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Krev at kriminelt jødehat vert registrert

På éin månad opplevde Det mosaiske trossamfund elleve tilfelle av sjikane, hærverk og trugslar. Likevel meiner politiet tala er for små til å føre statistikk.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

FAKTA: Hatkriminalitet

• Kriminalitet som har rasistiske, framandfiendtlege og homofobiske motiv, eller som på ein eller annan måte er grunngjeve i fordommar mot ein person eller ei gruppe av personar på grunnlag av deira faktiske eller oppfatta gruppetilknyting.
Samfunn

I 2010 hadde Sverige 161 registrerte tilfelle av antisemittisk hatkriminalitet. Tyskland hadde 1.268 tilfelle. Og Noreg? Det er det ingen som veit. Norske styresmakter fører nemleg ikkje statistikk over antisemittisk hatkriminalitet.

Dette provoserer Ervin Kohn, leiar for Det mosaiske trossamfund (DMT).

– Når ein ikkje har oversikt over desse hendingane, er ein i dårleg stand til å kjempe mot det viruset som antisemittisme representerer i eit samfunn, seier han.

VÅRT LAND MENER: Politiets ufølsomhet overfor jødene

Fire trusselbrev. Ifølgje Kohn vart DMT utsett for elleve antisemittiske handlingar den siste månaden:

• Fire trusselbrev, nokre av dei drapstrugslar.

• Ein jødisk drosjesjåfør vart sjikanert og drapstruga på Gardermoen.

• Under ei jødisk gravferd stogga ein forbipasserande mann og ropte «Fuck the jews!», medan han gjorde nazihelsing.

• Nokre menn i bil trakasserte DMT-medlemmer, og viste nazihelsing.

• To tilfelle av steinkasting på synagoga i Oslo, kor gjerningspersonane prøvde å knuse vindauget med davidsstjerne.

• Nokon kasta flasker mot synagoga.

• Teikningar av hakekross og davidsstjerne i snøen på parkerte bilar i nærleiken av synagoga.

LES OGSÅ: Jødisk leder: ‘Islamsk Råd tar ikke jødehat på alvor’

Tre kategoriar. Slik det er no, deler norsk politi inn i tre ulike motivkategoriar for hatkriminalitet: Etnisitet, seksuell legning og religion. Det finst ingen oversikt over omfanget av jødehat i Noreg, men ei undersøking i Oslo-skulane i fjor viser at eitt av tre jødiske born har opplevd rasisme. DMT registrerer ikkje systematisk kor mykje trakassering og kor mange trugslar deira medlemmer vert utsett for, og Kohn vegrar seg difor for å kome med konkrete tal.

Tal frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) viser at minst 16 europeiske land registrerer antisemittisk kriminalitet. Kohn meiner jødehat er ein eigen sjanger innanfor rasisme, og han er forarga over at Noreg puttar hatkriminalitet inn i tre sekkepostar.

– Det handlar om å erkjenne kor skummelt dette viruset er. Viljen mot å registrere antisemittisme er for meg eit teikn på at politiet ikkje bryr seg, seier Kohn.

LES OGSÅ: Regjeringen gir lærere kurs mot jødehat

– For små tal. I 2009 vart det meldt frå om 240 tilfelle av hatkriminalitet til politiet, eit tal som har halde seg stabilt dei siste åra. Majoriteten av sakene hadde etnisitet som motiv, medan berre 21 av sakene var religiøst motivert.

Politiet hevdar tala er for små til å føre meir detaljert statistikk.

– Poenget med statistikk er å kunne få en god oversikt, følgje utvikling og setje i verk naudsynte tiltak. Tala for hatkriminalitet er for små til at det er formålstenleg å dele inn i fleire kategoriar, seier seksjonssjef i Politidirektoratet, Morten Hojem Ervik.

Han er usamd i påstanden om at politiet er likesæle til antisemittisme.

– Vi har jobba aktivt med hatkriminalitet i mange år, og har meir kompetanse på dette området enn for berre nokre få år sidan. At vi ikkje registrerer antisemittisme i ein eigen kategori, betyr ikkje at vi er likesæle, avviser Ervik.

Leiar av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, tykkjer få saker er ein dårleg grunn til ikkje å føre statistikk, og støttar Kohn sitt ønskje om meir detaljert registrering.

– Med ein jødisk minoritet på rundt 1.000 personar, vil tala alltid vere små. Mange trur at antisemittisme ikkje eksisterer i Noreg, noko som gjer det vanskeleg å få gjort noko med problemet, påpeikar ho.

LES OGSÅ: Politikerne sier nei til handlingsplan mot jødehat

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Samfunn

I 2010 hadde Sverige 161 registrerte tilfelle av antisemittisk hatkriminalitet. Tyskland hadde 1.268 tilfelle. Og Noreg? Det er det ingen som veit. Norske styresmakter fører nemleg ikkje statistikk over antisemittisk hatkriminalitet.

Dette provoserer Ervin Kohn, leiar for Det mosaiske trossamfund (DMT).

– Når ein ikkje har oversikt over desse hendingane, er ein i dårleg stand til å kjempe mot det viruset som antisemittisme representerer i eit samfunn, seier han.

VÅRT LAND MENER: Politiets ufølsomhet overfor jødene

Fire trusselbrev. Ifølgje Kohn vart DMT utsett for elleve antisemittiske handlingar den siste månaden:

• Fire trusselbrev, nokre av dei drapstrugslar.

• Ein jødisk drosjesjåfør vart sjikanert og drapstruga på Gardermoen.

• Under ei jødisk gravferd stogga ein forbipasserande mann og ropte «Fuck the jews!», medan han gjorde nazihelsing.

• Nokre menn i bil trakasserte DMT-medlemmer, og viste nazihelsing.

• To tilfelle av steinkasting på synagoga i Oslo, kor gjerningspersonane prøvde å knuse vindauget med davidsstjerne.

• Nokon kasta flasker mot synagoga.

• Teikningar av hakekross og davidsstjerne i snøen på parkerte bilar i nærleiken av synagoga.

LES OGSÅ: Jødisk leder: ‘Islamsk Råd tar ikke jødehat på alvor’

Tre kategoriar. Slik det er no, deler norsk politi inn i tre ulike motivkategoriar for hatkriminalitet: Etnisitet, seksuell legning og religion. Det finst ingen oversikt over omfanget av jødehat i Noreg, men ei undersøking i Oslo-skulane i fjor viser at eitt av tre jødiske born har opplevd rasisme. DMT registrerer ikkje systematisk kor mykje trakassering og kor mange trugslar deira medlemmer vert utsett for, og Kohn vegrar seg difor for å kome med konkrete tal.

Tal frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) viser at minst 16 europeiske land registrerer antisemittisk kriminalitet. Kohn meiner jødehat er ein eigen sjanger innanfor rasisme, og han er forarga over at Noreg puttar hatkriminalitet inn i tre sekkepostar.

– Det handlar om å erkjenne kor skummelt dette viruset er. Viljen mot å registrere antisemittisme er for meg eit teikn på at politiet ikkje bryr seg, seier Kohn.

LES OGSÅ: Regjeringen gir lærere kurs mot jødehat

– For små tal. I 2009 vart det meldt frå om 240 tilfelle av hatkriminalitet til politiet, eit tal som har halde seg stabilt dei siste åra. Majoriteten av sakene hadde etnisitet som motiv, medan berre 21 av sakene var religiøst motivert.

Politiet hevdar tala er for små til å føre meir detaljert statistikk.

– Poenget med statistikk er å kunne få en god oversikt, følgje utvikling og setje i verk naudsynte tiltak. Tala for hatkriminalitet er for små til at det er formålstenleg å dele inn i fleire kategoriar, seier seksjonssjef i Politidirektoratet, Morten Hojem Ervik.

Han er usamd i påstanden om at politiet er likesæle til antisemittisme.

– Vi har jobba aktivt med hatkriminalitet i mange år, og har meir kompetanse på dette området enn for berre nokre få år sidan. At vi ikkje registrerer antisemittisme i ein eigen kategori, betyr ikkje at vi er likesæle, avviser Ervik.

Leiar av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, tykkjer få saker er ein dårleg grunn til ikkje å føre statistikk, og støttar Kohn sitt ønskje om meir detaljert registrering.

– Med ein jødisk minoritet på rundt 1.000 personar, vil tala alltid vere små. Mange trur at antisemittisme ikkje eksisterer i Noreg, noko som gjer det vanskeleg å få gjort noko med problemet, påpeikar ho.

LES OGSÅ: Politikerne sier nei til handlingsplan mot jødehat

ANNONSE
ANNONSE

FAKTA: Hatkriminalitet

• Kriminalitet som har rasistiske, framandfiendtlege og homofobiske motiv, eller som på ein eller annan måte er grunngjeve i fordommar mot ein person eller ei gruppe av personar på grunnlag av deira faktiske eller oppfatta gruppetilknyting.