ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

Etikkregler bremser barnearbeid

Frp hevder at Oljefondets etiske retningslinjer ikke virker. – Feil og useriøst, mener Framtiden i våre hender.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

FAKTA: Etiske retningslinjer

 • Oljefondet skal ikke investere i selskaper som:
 • • Produserer eller selger våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
 • • Produserer tobakk.
 • • Krenker menneskerettigheter eller andre grunnleggende etiske normer.
 • • Utretter alvorlige miljøskader.
 • • Driver grov korrupsjon.
 • 55 selskaper er i dag utelukket av Oljefondet, blant andre Lockheed Martin Corp. (produksjon av klasevåpen), Swedish Match (tobakksproduksjon), Wal-Mart Stores Inc. (krenker menneskerettigheter), FMC Corporation (andre etiske brudd) og Rio Tinto (grov miljøskade).
 • Kilde: Regjeringen.no
Samfunn

Siden 2005 har Oljefondets etiske regelverk ført til 10,6 milliarder kroner mindre i avkastning, skriver Finansavisen. Regelverket hindrer fondet i å investere i produksjon av tobakk, klasevåpen og atomvåpen. I tillegg kan selskaper som bryter menneskerettigheter gjøre stor skade på miljøet eller bedriver grov korrupsjon utestenges. 10,6 milliarder utgjør 3 promille av dagens oljefond, som består av 3.488 milliarder kroner. Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, kaller kostnadene enorme, og kritiserer regelverket.

– Hva har vi egentlig fått igjen? Er verden blitt et bedre sted? Har de ekskluderte bedriftene sluttet med det som regjeringen misliker? Praktiseringen er selektiv og inkonsekvent, og helt uten virkning, sier Tybring-Gjedde til samme avis.

LES OGSÅ: Tapte 10,6 milliarder på etikk

– Useriøs påstand. Tybring-Gjeddes utspill faller ikke i god jord hos Framtiden i våre hender (FIVH). Gjennom prosjektet Norwatch har organisasjonen overvåket Oljefondets investeringer siden midten av 1990-tallet. Leder Arild Hermstad forteller at det har skjedd store forbedringer i selskapers samfunnsansvar.

– Det var mye mer grisete forhold før. Selskaper begikk store overgrep mot natur og mennesker, uten å mene at det var problematisk. Det er selvsagt vanskelig å måle den konkete virkningen av det etiskee regelverket, men når store aktører trekker seg ut av et selskap, og offentliggjør begrunnelsen, er det klart at det har en effekt. Å hevde det motsatte er useriøst, sier Hermstad til Vårt Land.

LES OGSÅ: Oljefondet stenger ute israelske byggeselskaper

Konkrete eksempler. Selv om det er vanskelig å måle den etiske gevinsten, finnes det likevel eksempler på at Oljefondets handlinger har fått konkrete følger:

• De siste tre årene har Oljefondet hatt en tett dialog med fem selskaper i Afrikas kakaoindustri, som fondet har investert i, for å forhindre barnearbeid. Nylig innførte selskapene forpliktende protokoller på dette området.

VERDIDEBATT.NO: Skal vi sette etikk først, selv om det koster milliarder?

• I 2010 besluttet Indias regjering å stanse et gruveprosjekt eid av selskapet Vendata. Oljefondet trakk seg ut av Vendata i 2007, og fondets dokumentasjon av alvorlige miljøskader medvirket til den indiske regjeringens avgjørelse.

• Fondet har også vært i dialog med fire bomullsfrøselskaper i India for å begrense barnearbeid. En undersøkelse viser at omfanget har sunket fra 53 til 3 prosent de siste årene.

– Meningsløst. Geir-Ketil Hansen (SV), medlem av Stortingets finanskomité, reagerer også på Tybring-Gjeddes påstand.

– Å se på dette som tap er helt meningsløst, og et signal om hvilken tone man vil få med Frp i regjering, sier han til Vårt Land.

Det var SV som først fremmet forslaget om et etisk regelverk for Oljefondet, og Hansen mener det er særdeles viktig at Norge har en etisk standard for hvordan vi bruker rikdommen vår.

– Å regne på hvor mye man kunne tjent på å investere i uetisk produksjon, er en tanke man ikke bør beskjeftige seg med, sier han.

LES OGSÅ: Pumper oljekroner inn i nett-gambling

Taper på tobakk. Statssekretær i Finansdepartementet, Hilde Singsaas (Ap), peker på at hovedgrunnen til at avkastningen er 10,6 milliarder lavere enn den kunne vært, er at fondet ikke investerer i tobakk.

– Dette var vi klar over, men av etiske årsaker ønsker vi ikke å investere i selskaper som produserer tobakk, sier hun.

Singsaas tror Oljefondet i det lange løp vil være tjent med denne politikken.

– Vi har ingen konkrete tall, men når vi eier en andel av produksjonskapasiteten over hele verden, er vi tjent med å bidra til en bærekraftig utvikling både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand, sier hun.

LES OGSÅ: Fjerner tobakk fra Oljefondet

Fortsatt overbevist. Kjell Magne Bondevik var statsminister da det etiske regelverket ble innført i 2004.

– Vi visste selvsagt at det kunne redusere den maksimale avkastningen, men jeg er like overbevist nå som den gangen om at det var riktig å lage reglene, sier han.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Samfunn

Siden 2005 har Oljefondets etiske regelverk ført til 10,6 milliarder kroner mindre i avkastning, skriver Finansavisen. Regelverket hindrer fondet i å investere i produksjon av tobakk, klasevåpen og atomvåpen. I tillegg kan selskaper som bryter menneskerettigheter gjøre stor skade på miljøet eller bedriver grov korrupsjon utestenges. 10,6 milliarder utgjør 3 promille av dagens oljefond, som består av 3.488 milliarder kroner. Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, kaller kostnadene enorme, og kritiserer regelverket.

– Hva har vi egentlig fått igjen? Er verden blitt et bedre sted? Har de ekskluderte bedriftene sluttet med det som regjeringen misliker? Praktiseringen er selektiv og inkonsekvent, og helt uten virkning, sier Tybring-Gjedde til samme avis.

LES OGSÅ: Tapte 10,6 milliarder på etikk

– Useriøs påstand. Tybring-Gjeddes utspill faller ikke i god jord hos Framtiden i våre hender (FIVH). Gjennom prosjektet Norwatch har organisasjonen overvåket Oljefondets investeringer siden midten av 1990-tallet. Leder Arild Hermstad forteller at det har skjedd store forbedringer i selskapers samfunnsansvar.

– Det var mye mer grisete forhold før. Selskaper begikk store overgrep mot natur og mennesker, uten å mene at det var problematisk. Det er selvsagt vanskelig å måle den konkete virkningen av det etiskee regelverket, men når store aktører trekker seg ut av et selskap, og offentliggjør begrunnelsen, er det klart at det har en effekt. Å hevde det motsatte er useriøst, sier Hermstad til Vårt Land.

LES OGSÅ: Oljefondet stenger ute israelske byggeselskaper

Konkrete eksempler. Selv om det er vanskelig å måle den etiske gevinsten, finnes det likevel eksempler på at Oljefondets handlinger har fått konkrete følger:

• De siste tre årene har Oljefondet hatt en tett dialog med fem selskaper i Afrikas kakaoindustri, som fondet har investert i, for å forhindre barnearbeid. Nylig innførte selskapene forpliktende protokoller på dette området.

VERDIDEBATT.NO: Skal vi sette etikk først, selv om det koster milliarder?

• I 2010 besluttet Indias regjering å stanse et gruveprosjekt eid av selskapet Vendata. Oljefondet trakk seg ut av Vendata i 2007, og fondets dokumentasjon av alvorlige miljøskader medvirket til den indiske regjeringens avgjørelse.

• Fondet har også vært i dialog med fire bomullsfrøselskaper i India for å begrense barnearbeid. En undersøkelse viser at omfanget har sunket fra 53 til 3 prosent de siste årene.

– Meningsløst. Geir-Ketil Hansen (SV), medlem av Stortingets finanskomité, reagerer også på Tybring-Gjeddes påstand.

– Å se på dette som tap er helt meningsløst, og et signal om hvilken tone man vil få med Frp i regjering, sier han til Vårt Land.

Det var SV som først fremmet forslaget om et etisk regelverk for Oljefondet, og Hansen mener det er særdeles viktig at Norge har en etisk standard for hvordan vi bruker rikdommen vår.

– Å regne på hvor mye man kunne tjent på å investere i uetisk produksjon, er en tanke man ikke bør beskjeftige seg med, sier han.

LES OGSÅ: Pumper oljekroner inn i nett-gambling

Taper på tobakk. Statssekretær i Finansdepartementet, Hilde Singsaas (Ap), peker på at hovedgrunnen til at avkastningen er 10,6 milliarder lavere enn den kunne vært, er at fondet ikke investerer i tobakk.

– Dette var vi klar over, men av etiske årsaker ønsker vi ikke å investere i selskaper som produserer tobakk, sier hun.

Singsaas tror Oljefondet i det lange løp vil være tjent med denne politikken.

– Vi har ingen konkrete tall, men når vi eier en andel av produksjonskapasiteten over hele verden, er vi tjent med å bidra til en bærekraftig utvikling både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand, sier hun.

LES OGSÅ: Fjerner tobakk fra Oljefondet

Fortsatt overbevist. Kjell Magne Bondevik var statsminister da det etiske regelverket ble innført i 2004.

– Vi visste selvsagt at det kunne redusere den maksimale avkastningen, men jeg er like overbevist nå som den gangen om at det var riktig å lage reglene, sier han.

ANNONSE
ANNONSE

FAKTA: Etiske retningslinjer

 • Oljefondet skal ikke investere i selskaper som:
 • • Produserer eller selger våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
 • • Produserer tobakk.
 • • Krenker menneskerettigheter eller andre grunnleggende etiske normer.
 • • Utretter alvorlige miljøskader.
 • • Driver grov korrupsjon.
 • 55 selskaper er i dag utelukket av Oljefondet, blant andre Lockheed Martin Corp. (produksjon av klasevåpen), Swedish Match (tobakksproduksjon), Wal-Mart Stores Inc. (krenker menneskerettigheter), FMC Corporation (andre etiske brudd) og Rio Tinto (grov miljøskade).
 • Kilde: Regjeringen.no